Ahad, 6 Januari 2013

LANGKAH MENJAWAB KOMSAS PMR


BAHAGIAN D ( KOMSAS ) 10 MARKAH.

 

1.   Jumlah isi- 3 isi sahaja. 1 isi = 2 markah.

2.   Perenggan- 3 perenggan.

3.   Setiap isi wajib/mesti disertai dengan huraian atau contoh. 

      PENTING !!!!! Tanpa contoh tiada markah.

4.   Permarkahan- Isi         ( 6 markah )

                           - Bahasa ( 4 markah ).

5. Topik penting dalam Komsas

1. Huraikan tema yang terdapat dalam novel yang anda kaji (10 markah)

2. Jelaskan persoalan-persoalan yang terkandung dalam novel yang

     anda kaji  ( 10 markah ).

      3. Huraikan perwatakan watak utama dalam novel yang anda kaji.

           ( 10 markah ).

     4.  Bandingkan perwatakan watak utama dengan watak sampingan

          dengan memberikan  contoh yang sesuai. ( 10 markah ).

5. Huraikan mesej/amanat/pengajaran yang anda peroleh dalam novel

    yang anda kaji ( 10 markah ).

6. Nyatakan nilai-nilai kemanusiaan  yang anda ketahui dan huraikan

    dengan memberi contoh yang sesuai ( 10 markah ).

7.   Jelaskan citra masyarakat yang terkandung dalam novel yang anda  

      kaji 9 10 markah ).

8.   Huraikan citra wanita yang dapat dilihat dalam novel yang anda kaji

     ( 10 markah ).

9.   Nyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam novel yang anda kaji

     dan nyatakan contoh yang sesuai ( 10 markah )

10.   Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan latar dan huraikan jenis

      latar yang anda ketahui ( 10 markah ).

11. Jelaskan teknik plot yang anda peroleh dalam novel yang anda kaji

      ( 10 markah ).

 

 

FORMULA MENJAWAB SOALAN KOMSAS

(    BARNIAT    YANG  HORJIN    )

 

BAR = SABAR

NI= BERANI

AT= TAAT

YANG= SAYANG

HOR= HORMAT

JIN= RAJIN.


MERENANG GELORA

FOKUS NOVEL 2013

Soalan1:

Merenang Gelora: Persoalan- Tanggungjawab Terhadap Tugas

Berdasarkan novel di atas berikan tiga contoh peristiwa yang dapat  menggambarkan persoalan di atas?

 

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan tanggungjawab terhadap tugas dalam novel ini.

            Peristiwa yang pertama ialah Badri bertanggungjawab terhadap tugasnya untuk membenteras salah laku disiplin pelajar di sekolahnya.

            Selain itu, peristiwa Siew Mei mencari Badri untuk meminta pertolongan Badri bagi menyiasat perbuatan Meng Kong bagi mengelakkan abangnya dibuang kerja oleh bapa Meng Kong.

            Akhir sekali, peristiwa Cikgu Jailani bertanggungjawab sebagai seorang guru disiplin untuk memberi denda kepada pelajar yang melanggar disiplin sekolah.

 

Soalan 2:

NILAI – KEGIGIHAN

Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan.

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan dalam novel ini.

            Peristiwa yang pertama, Badri gigih menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas yang menghadapi banyak cabaran.

            Selain itu, peristiwa Badri telah disimbah dengan air mangkuk tandas. Oleh yang demikian Badri meminta izin untuk pulang awal.

            Akhir sekali, peristiwa Badri dirempuh oleh seseorang sehingga tersungkur. Peristiwa tersebut tidak mematahkan semangat Badri sebagai seorang pengawas.

 

 

Soalan 3:

NILAI- KEBERANIAN

Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian.

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian dalam novel ini.

            Peristiwa yang pertama ialah Badri tidak takut untuk menyiasat aktiviti Shahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah laku pelajar berjaya dibanteras.

            Selain itu, peristiwa Badri berhadapan dengan Shahrul yang menyerangnya. Namun kehandalan Badri dalam ilmu silat berjaya menewaskan Shahrul sehingga mereka lari bertempiaran menyelamatkan diri.

            Akhir sekali, peristiwa Badri membawa Kumar ke guru disiplin kerana Badri mengesyaki Kumar yang menyimbah air mangkuk tandas terhadapnya.

 

Soalan 4:

NILAI- KASIH SAYANG

Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang.

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang dalam novel ini.

            Peristiwa yang pertama Badri mahu membahagiakan kedua-dua ibu bapanya sebagai tanda kasih saying mereka membesarkannya.

            Selain itu, peristiwa Siew Mei saying akan abangnya, Siew Mei berjumpa Badri di sebuah restoran untuk meminta bantuan agar abangnya tidak dibuang kerja oleh bapa Meng Kong.

            Akhir sekali, peristiwa Jamil berpindah dan bersekolah di Sarawak kerana diminta berbuat demikian oleh ibu bapanya.

 

Soalan 5:

PERWATAKAN WATAK UTAMA – BADRI SEORANG YANG BERANI

Berdasarkan novel :Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan perwatakan watak utama dalam seperti yang ditetapkan di atas?

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Watak utama dalam novel ini ialah Badri. Badri digambarkan seorang yang berani.

            Peristiwa pertama ialah Badri berani membawa Kumar ke bilik guru disiplin kerana Badri mengesyaki Kumar yang menyimbah air mangkuk tandas terhadapnya.

            Selain itu, peristiwa Badri tidak takut untuk menyiasat aktiviti Shahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah laku pelajar berjaya dibanteras.

            Akhir sekali, peristiwa Badri berani berhadapan dengan Shahrul yang menyerangnya. Namun kehandalan Badri dalam ilmu silat berjaya menewaskan Shahrul sehingga mereka lari bertempiaran menyelamatkan diri.

 

Soalan 6:

PERWATAKAN WATAK UTAMA- BADRI SEORANG YANG GIGIH

Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan perwatakan watak utama dalam seperti yang ditetapkan di atas?

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Watak utama dalam novel ini ialah Badri. Badri digambarkan seorang yang gigih.

            Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Badri dirempuh oleh seseorang sehingga tersungkur. Peristiwa tersebut tidak mematahkan semangat Badri sebagai seorang pengawas.

            Selain itu, peristiwa gigih menjalankan tugas sebagai seorang pengawas yang menghadapi banyak cabaran.

            Akhir sekali, peristiwa Badri telah disimbah dengan air mangkuk tandas. Oleh yang demikian, Badri meminta izin untuk pulang awal.

 

Soalan 7:

PERBANDINGAN WATAK-

            Watak utama- Badri

            Watak sampingan- Shahrul

Berdasarkan novel di atas nyatakan 3 perbandingan antara watak utama dan watak sampingan?

Jawapan:

            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak perbandingan antara watak utama dan watak sampingan.

            Perbandingan yang pertama ialah Badri seorang yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengawas sekolah manakala Shahrul seorang yang tidak bertanggungjawab kerana dia telah meninggalkan Nadira ketika diserbu polis.

            Selain itu, Badri tidak suka berfoya-foya dan hidup bebas kerana tidak mendatangkan faedah kepadanya manakala Shahrul sentiasa berfoya-foya bersama rakan-rakannya dan sering terlibat dalam lumba haram.

            Akhir sekali, Badri seorang yang rajin kerana dia selalu mengulang kaji pelajaran ketika peperiksaan SPM semakin hampir manakala Shahrul menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak.

 

Soalan 8:

Berdasarkan novel “Merenang Gelora” jelaskan tiga latar tempat setiap tempat tersebut berikan contoh tiga peristiwa yang berlaku?

Jawapan:

            Novel yang saya pilih ialah “Merenag Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak latar tempat dalam novel ini.

            Latar tempat yang pertama ialah di rumah Badri iaitu ibu Badri, Mak Siti menyediakan sarapan untuk keluarganya.

            Selain itu, di kompleks beli belah iaitu  tempat Shahrul, Kumar, dan Meng Kong melepak  selepas selesai sesi persekolahan dan pada hujung minggu.

            Akhir sekali, ialah di kedai Encik Tan, ayah Meng Kong iaitu peristiwa Meng Kong mencuri telefon bimbit di stor kedai ayahnya untuk dijual  kepada pelajar-pelajar di sekolahnya. Meng Kong datang ke kedai ayahnya pada setiap hari Sabtu.

 

Soalan 9:

Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga latar masyarakat. Bagi setiap tempat tersebut berikan contoh tiga peristiwa yang berlaku.

Jawapan:

            Novel yang saya pilih ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak latar masyarakat dalam novel ini.

            Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang prihatin terhadap anak. Contohnya, Encik Tan menghantar Meng Kong ke asrama supaya Meng Kong lebih berdisiplin dan mengubah sikapnya.

            Selain itu, masyarakat yang bijak mengurus masa. Contohnya, Badri dan Badrul berada di tempat menunggu bas seawal pukul 6.40 pagi agar tidak ketinggalan bas.

            Akhir sekali ialah masyarakat yang rajin belajar. Contohnya, Badri, Siew Mei, dan Taufik bersungguh-sungguh mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan.

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan